Domkapitlet: ny församling inom Pedersöre kommun

15.5.2019 10.43

Den 14.5. beslöt domkapitlet ta initiativ till en ny församling inom Pedersöre kommun. Beslutet fattas av Kyrkostyrelsen i augusti eftersom det inte hinner med före sommaruppehållet.

Det innebär att det skulle finnas två svenska församlingar inom samfälligheten. Den nya församlingen i Pedersöre skulle börja sin verksamhet 1.1.2020.

« Till nyhetslistan