Esse, Purmo och Pedersöre församlingar bildar en ny församling från 1.1.2020

6.9.2019 09.27

I och med Kyrkostyrelsens beslut från den 21.8.2019 är det nu klart att församlingarna i Esse, Purmo och Pedersöre bildar en ny gemensam församling från årsskiftet.

En organisationskommission med medlemmar från alla tre församlingar har tillsatts av domkapitlet. Organisationskommissionen leds av Kaj Granlund, som blir kyrkoherde i den nya församlingen. Organisationskommissionens uppgift är att fungera som den nya församlingens tillfälliga församlingsråd.

« Till nyhetslistan