Förberedelserna för nya Pedersöre församling går raskt framåt

20.9.2019 21.12

Det finns en fin anda av samförstånd. Inriktningen är att bygga tillsammans inte att bara bevara allt som det varit.

 

 

barn och ungdomsgrupper fortsätter ännu som förr

Diakonerna kommer också att ha sina uppgifter på hela församllingens området.

Församllingskanslierna kommer finnas kvar men det kan hända att öppettiderna justeras.

Det är en intensiv månad som ligger bakom för att hinna få allt ordnat för nya Pedersöre församling från 1.1.2020. Organisationskommissionen har redan hunnit med tre sammanträden och behandlat närmare 70 ärenden.

När det gäller verksamheten kommer det inte ske stora förändringar under våren. Verksamhetsåret har börjat och fortsätter som förr. Men från hösten 2020 kommer sedan allt att samordnas i församlingen.

Det man först kommer märka är attvi får en gemensam annons i Kyrkpressen och får gemensam webbsida. 

Gudstjänsttiderna måste anpassas så att vi kan hålla tre gudstjäsnter varje söndag med färre personal. 

 

De frågor som också skall ordnas är sådana som har att göra med all personal. Dels skall ansvaret koordineras. Men också alla de formella frågorna så att det går att flytta över personalen till den nya församlingen. 

fram till 2022 måste församlingen skära ner på kostnaderna. Det mesta kan ske genom att nyanställningar inte görs inom när någon går i pension eller tillfälliga tjänster slutar. Men naturligtvis kommer också det att märkas.

« Till nyhetslistan