• Utredningsman för sammanslagningen

    18.12.2018 23.30

    Domkapitlet kommer utse utredningsmannen den 17.1.2019. Ärendet hann inte bli klart till sammanträdet den 11.12.
  • Tomas Forsblom vald till tf. kyrkvaktmästare på sex månader

    18.12.2018 23.21

    Gemensammakyrkorådet utsåg Tomas Forsblom till tf. kyrkvaktmästare i Esse den 12.12. för sex månader framåt. När ingen av de sökande är behörig får man inte anställa någon ordinaire. När det gäller tjänster inom fastigheterna  har man då anställt för högst 6 månader i taget. Besvärstiden löper ännu för beslutet.