Konfirmander

 

Den som är född år 2004 eller tidigare är välkommen att gå i skriftskolan läsåret 2018-2019. Som vanligt ordnar Esse församling två skriftskolläger:

1. Sportlovsläger på Pörkenäs hålls 22-27.2.2019. Vi håller lektioner ca 1 lördag/månad under vintern. Pris 125 €. Konfirmationen hålls i Esse kyrka, datumet är ännu oklart.

2. Sommarläger på Pörkenäs hålls 24.6-1.7.2019. Vi håller lektioner ca 1 lördag/månad under vintern och avslutar med läger på sommaren. Pris 170 €. Konfirmationen hålls i Esse kyrka söndagen den 7.7.2019.

3. Dagskriftskola kan hållas om det kommer minst 6 anmälningar. Den går under vintern på lördagarna ungefär som de andra grupperna, inget läger. Konfirmation enligt överenskommelse på sommaren.

Anmälningstiden för skriftskolan 2018-2019 pågår fr.o.m. maj 2018. Ta kontakt med kansliet tel 0403100450, ungdomsledaren 0403100455 eller esse.forsamling@evl.fi om du har frågor om anmälningen.

Länk till den elektroniska anmälningsblanketten