Diakoni

I Tro, med Hopp, i Kärlek utfört

 

Diakonins uppgift är att finnas till för människor i alla livets situationer. Målsättningen är att i livets olika skeden se nöden och möta de aktuella behoven. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna.

 

ImageLivet kan ibland krisa till sig av olika orsaker. Då kan det vara viktigt att få tala med någon eller få hjälp på annat sätt.

 

Kontakta gärna diakonissa eller präst ifall hembesök eller nattvard önskas.

 

Ibland ordnas grupper för sörjande.

 

Diakonissan/diakonen har tystnadsplikt.