Lyssna på webben

Du kan lyssna på gudstjänsterna. Om länken inte öppnas kontrollera så du har nerladdat ett insticksprogram så du kan lyssna på filer. Vi rekommenderar WinAmp eller Windows Media Player. Av upphovsrättsliga skäl kan inte konserter sändas på webben.

I Esse kyrka hålls gudstjänsterna vanligen kl. 10 varje helgdag. Men t.ex. familjegudstjänster eller konfirmationer kan hållas någon annan tid också sommartid kan tiderna variera. Då en gudstjänst hålls på annan plats än kyrkan sänds den inte på webben. Då kan du lyssna till någon av de andra församlingarnas gudstjänster.